พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q ใจสั่น

    03-12-2016 08:59:47

    ออกกำลังกายแล้วมีอาการใจสั่น. เวียนศรีษะเคยไปพบหมอตรวจหาไทรอยด์ ผลเลือดปกติค่ะ


    03-12-2016 10:20:52

    ใจสั่น ความจริงแล้ว ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ว่าเป็นใจเต้นแรง หรือ ใจเต้นเร็วค่ะลองสังเกตด้วยการจับชีพจรตัวเอง ว่าเต้นกี่ครั้งต่อนาที เต้นเป็นจังหวะเหมือนเข็มวินาทีเดิน ติ๊กๆๆๆ อย่างสม่ำเสมอหรือไม่หากมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากกว่า120 ครั้งต่อนาที หรือเต้นไม่เป็นจังหวะ เต้นไม่สม่ำเสมอ แนะนำให้ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนที่มีอาการ หากไปรพ. ตอนที่ไม่เกิดอาการ การทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจไม่พบความผิดปกติค่ะหากตรวจเพิ่มเติมแล้วปกติ แนะนำออกกำลังกายสม่ำเสมอ 30 นาที ต่อครั้ง / 3-5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้หัวใจแข็งแรง

Loading ...
Success