พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q พะอืดพะอม

    29-11-2016 18:01:57

    มีอาการพะอืดพะอมหลังจากทานของทอดของมัน รู้สึกเวียนศีรษะ เลี่ยนๆเอียนๆไม่อยากรับทานอาหารค่ะ เป็นมาสามวันแล้ว ไม่ทราบสาเหตุค่ะ


    29-11-2016 19:29:43

    หากมีอาการเช่นนี้หลังรับประทานอาหารมันเป็นๆ หายๆ มาก่อนหน้านี้ ร่วมกับปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงซ้ายร่วมด้วย หมอแนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบน้ำดีค่ะ แต่หากมีอาการเช่นนี้เป็นครั้งแรกอาจเกิดจากอาหารไม่ย่อย แนะนำรับประทานยาขับลมหรือขิงร้อน ร่วมกับรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย อาการน่าจะดีขึ้นใน 2-3 วันค่ะ หากยังไม่ดีขึ้นคงต้องไปพบแพทย์

Loading ...
Success