พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q นิ่ว

  12-11-2016 16:57:18

  การเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือทางเดินปัสสาวะ ทำให้เป็นปัจจัจัยต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ครับ


  13-11-2016 12:18:52

  นิ่ว ไม่ได้ ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน แต่...

  เบาหวาน ที่ควบคุมไม่ดี ส่งผลให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ เนื่องจาก อาหารจากการรับประทานที่เกินกว่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน ทำให้น้ำตาลสูง เบาหวานคุมไม่ดี อ้วน ไขมันสูง โดยอาหารเหล่านี้ จะถูกไปเก็บสะสมในตับ และทำให้ส่วนผสมของน้ำดีแปรเลี่ยนไป จนเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้

  ส่วนนิ่วในไต เกิดจากผลึกไปสะสม เช่น ผลึกแคลเซียม ออ๊กซาเลต หรือ ฟอสเฟต สาเหตุนิ่วในไต มักมาจากอาหารหรือยา หรือกรรมพันธ์ มากกว่า เบาหวานค่ะ แต่คนเป็นเบาหวานพบร่วมว่าเป็นนิ่วในไตได้

Loading ...
Success