พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q โรคไวรัสตับอักเสบบี และการฉีดวัคซีน

  10-10-2016 20:22:27

  เกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี เรามีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไหมค่ะ ถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกัน และวัคซีนป้องกัน 100% ไหม หรือมีรายละเอียดอย่างไร รบกวนขอข้อแนะนำและความรู้เกี่ยวกับโรคนี้และวัคซีนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


  11-10-2016 17:40:04

  แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น - เด็กแรกเกิด มีตารางฉีด ที่ 0, 2 และ 6 เดือนหลังคลอด- บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานสัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง เช่น แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข- คนที่มีคนในครอบครัว คู่สามี หรือภรรยาเป็นพาหะเชื้อไวรัสตับอักเสบ- คนที่มีโรคประจำตัว เช่น เอดส์ ตับแข็ง ไตวาย เป็นต้นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส หากฉีดครบ3เข็มแล้ว ตรวจเลือดหลังเข็มที่3 ประมาณ1-2เดือน แล้วพบมีภูมิคุ้มกัน Anti-HBs ของไวรัสตับบี ระดับมากกว่า 10 mIU/ml ถือว่าปลอดภัย ป้องกันโรคได้หากตรวจภูมิไม่ขึ้น ให้ฉีดป้องกันใหม่ อีก 1 คอร์ส


  11-10-2016 21:25:50

  แล้วคนปกติทั่วไปมีความจำเป็นต้องฉีดไหมค่ะ ถึงแม้เราไม่ได้เข้าข่ายบุคคลที่ระบุไว้ให้ค่ะ


  13-10-2016 17:10:21

  คนปกติ ไม่ได้แนะนำให้ฉีดค่ะ  เพราะไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดป้องกัน

  แต่ถ้าอยากฉีด ก็ไม่ได้ห้ามค่ะ

Loading ...
Success