พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q ท้องเสีย

  04-10-2016 11:37:51

  ท้องเสียต้องทานยาตัวไหนครับ


  04-10-2016 16:31:11

  ท้องเสีย มีหลายสาเหตุค่ะ ในที่นี้ ให้ประวัติมาน้อยมาก โดยปกติ หมออยากทราบประวัติอาการ ระยะเวลาที่ท้องเสีย ลักษณะอุจจาระ อุจจาระมีมูกเลือดปน หรือเป็นน้ำฟางข้าว อาหารที่รับประทาน โรคประจำตัว ยาที่รับประทาน ไข้ น้ำหนักลด

  1. ท้องเสียจากโรคลำไส้ เช่น

  - อาหารเป็นพิษ ถ้าเป็นแบบนี้ ร่างกายจะพยายามถ่ายออกมา เพื่อขับอาหารที่ไม่ดีออก

  - ติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย อหิวาตกโรค วัณโรค พยาธิ เป็นต้น

  //แนะนำตรวจอุจจาระ เพื่อหาสาเหตุ เเละให้ยารักษาตามสาเหตุค่ะ

  2. ท้องเสียจากโรคที่ไม่ใช่ลำไส้ เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ตับอ่อนอักเสบ

Loading ...
Success