พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

 • Q รู้สึกสำลัก

  24-11-2017 21:27:57

  รู้สึกเหมือนสำลักตลอดที่ดื่มน้ำ หรือ ทานแล้ว เป็นมาสักระยะหนึ่งแล้ว ไม่ทราบเป็นโรคอะไรค่ะ ร้ายแรงหรือเปล่า


  29-11-2017 20:01:17

  อาการเหมือนสำลักภายหลังทานอาหารหรือดื่มน้ำ เข้าได้กับโรคของทางเดินอาหารได้แก่ โรคกรดไหลย้อน โรคหลอดอาหารบีบตัวผิดปกติ โดยมากโรคดังกล่าวไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์

  สำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการสำลักที่มีความรุนแรง ควรมีประวัติที่สำคัญอื่นๆร่วมด้วย (ไม่ควรมีเพียงสำลักอย่างเดียว) เช่น โรคทางสมอง มักมีอาการอ่อนแรงหรือกลืนลำบากร่วมด้วย โรคมะเร็งหลอดอาหาร มักมีอาการกลืนติด กลืนลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลดร่วมด้วย เป็นต้น 

  กรณีเพียงอาการเดียวแนะนำให้สังเกตอาการร่วมอื่นๆด้วย เพราะประวัติอย่างละเอียดของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ดีที่สุดครับ

Loading ...
Success