พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q การดูแลสุขภาพและอาหาร ของคนไข้ leukemia

    16-08-2016 14:36:51

    รบกวนขอคำแนะนำคุณหมอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอาหาร ของคนไข้ leukemia ที่รับยาเคมีบำบัดครับ


    16-08-2016 18:52:46

    ผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับยาเคมีบำบัด ควรรับประทานอาหารที่มีพลังงานเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปรุงอาหารให้ร้อน (เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ) หลากหลายชนิด ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีแรงต่อสู้กับโรคและยาเคมีบำบัดที่มีฤทธิ์แรง - รับประทานอาหารอ่อนๆ เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย โดยเน้นประเภทต้มและนึ่งให้สุก เช่น ข้าวต้ม ขนมปัง เนื้อปลา เนื้อไก่ ไข่ มันฝรั่งบด นมปั่น ผักต้มสุก ซุป โยเกิร์ต - เลี่ยงของมัน ของทอด อาหารรสจัด หรืออาหารที่มีกลิ่นแรง - หากผู้ป่วยมีอาหารคลื่นไส้อาเจียนหรือเจ็บปาก เนื่องจากผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด แนะนำให้รับประทานน้อยๆ แต่บ่อยๆครั้ง เคี้ยวอาหารช้าๆ - ดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน - หากเบื่ออาหาร ให้ดื่มนม หรืออาหารเสริม - ไม่แนะนำให้รับประทานยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากอาจมีผลเสียต่อการทำงานของตับหรือไต - ล้างมือและภาชนะให้สะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรค

Loading ...
Success