พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

อายุรกรรม

  • Q คุณพ่อถูกวินิจฉัยจากหมอว่าเป็นโรคเบาหวาน

    14-08-2016 23:26:01

    ถ้าคุณพ่อถูกวินิจฉัยจากหมอว่าเป็นโรคเบาหวานจากค่าน้ำตาลที่ตรวจออกมา แต่ตัวคุณพ่อไม่ยอมรับว่าเป็น และไม่ยอมควบคุมอาหารการกินเท่าไหร่ พอจะมีแนวทางแนะนำรึปล่าวครับว่าจะดูแลเค้าอย่างไร แล้วก้อตรวจวัดอะไรเองได้บ้าง


    15-08-2016 11:28:07

    ถือเป็นเรื่องปกติค่ะ เมื่อเราได้รับข่าวที่เราไม่ชอบใจ ไม่พอใจ โดยทั่วไปมักปฏิเสธและต่อต้าน การจะให้ผู้ป่วยร่วมมือในการรักษา คงต้องร่วมมือกันระหว่างแพทย์และญาติ 1 ช่วยกันบอกถึงข้อดีของการรักษาและผลเสียของการไม่รักษา (หากไม่รักษา จะเกิดน้ำตาลสูงวิกฤติ ช็อคได้ หากปล่อยให้น้ำตาลสูงเรื้อรัง จะเกิดโรคแทรก เช่น ตาบอด ไตวาย) 2 แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกอาหารที่ถูก (ไม่ใช่งด หรือ อดอาหาร) แนะนำการออกกำลัง 3 สามารถเจาะน้ำตาลจากปลายนิ้ว ด้วยเครื่องเจาะน้ำตาลได้ เมื่อผู้ป่วยพบว่าน้ำตาลสูง อาจเป็นแรงผลักดันให้รู้สึกอยากคุมอาหารและรักษาเบาหวานมากขึ้น \\ร่วมมือกันรักษาเบาหวาน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ให้คนที่เรารักกันนะคะ^^

Loading ...
Success