พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคมะเร็ง

 • Q การตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็ง

  05-05-2017 16:05:47

  การตรวจเลือดเราสามารถที่จะหาความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้หรือไม่


  05-05-2017 21:16:34

  สามารถตรวจได้เฉพาะบางโรคมะเร็งค่ะ เช่นการตรวจเลือดหายีนมะเร็งเต้านมชนิด BRCA mutation ในคนที่มีประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมและรังไข่หลายๆคนค่ะ และการตรวจหายีนความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ (APC, MMR) ในคนที่ประวัติมะเร็งลำไส้ในครอบครัวชัดเจนเช่นเดียวกัน

  สำหรับการตรวจค่ามะเร็งในเลือดเช่น CEA,AFP, PSA,CA12-5 ไม่ได้ช่วยบอกความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งค่ะ

  ถ้าอยากตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก วิธีที่ได้ประโยชน์ชัดเจนที่สุด คือตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตามช่วงอายุค่ะ เช่น

  • PAP smear สำหรับมะเร็งปากมดลูก ในผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว
  • Mamogram สำหรับมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงอายุ40-50 ปีขึ้นไป
  • ตรวจอุจจาระหรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในคนอายุ 50 ปีขึ้นไป

Loading ...
Success