พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

วิ่งและกีฬา

 • Q นิ้วซ้นแล้วเหมือนมีห้อเลือดที่นิ้วครับ

  30-06-2018 20:02:43

  นิ้วซ้นจากการเล่นกีฬา เมื่อวานครับแล้วเมื่อคืนมีอาการห้อเลือดที่ข้อนิ้วไม่มากวันนี้มีเพิ่มครับ อันตรายไหมและต้องรักษาวิธีไหนครับ


  03-07-2018 17:27:09

  อาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นข้างในครับ ที่ห้อเลือดเพิ่มขึ้นก็เป็นปกติที่เลือดจะค่อยๆซึมออกมาให้เห็นได้มากขึ้น

  ถ้ามีอาการปวดมาก หรือขยับไม่ได้ ควรรีบไปรพ.ครับ

  แต่ถ้าไม่ปวดมาก ลองประคบเย็น แล้วลดการใช้งานดูก่อนได้ครับ

Loading ...
Success