พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

วิ่งและกีฬา

  • Q จุกใต้ซีโครง

    16-01-2018 02:03:42

    มีอาการจุกบริเวณใต้ซี่โครงซ้ายในขณะก้มหน้าลงเวลาออกกำลังกาย เกิดจากอะไรคะ


    02-02-2018 14:10:24

    เป็นเฉพาะเวลาก้มหน้าเลยหรอครับ พอเงยหน้าขึ้นแล้วหายไปไหมครับ

Loading ...
Success