พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • Q เอ็นไหล่อักเสบ

  23-10-2017 18:55:11

  อยากทารบแนวทางการรักษา


  08-11-2017 13:45:02

  จริงๆแล้ว ควรจะรู้ก่อนว่าเป็นที่เส้นเอ็นไหนครับ

  แต่ตอบกว้างๆก็คือ

  1. ลดอาการอักเสบของเส้นเอ็นนั้นๆ โดย กินยา ทำกายภาพ ประคบเย็น ลดการใช้งาน หรืออื่นๆ

  2. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ เพื่อลดภาระของเส้นเอ็นครับ

Loading ...
Success