พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q ปัญหาสายตา

  15-03-2017 10:39:04

  ตาพร่ามัว และมีขอบขาวบนขอบตาดำด้านบนและขอบด้านข้างบางส่วนทั้งสองข้าง โดยตาซ้ายมีขอบสีขาวเกือบหนึ่งในห้าส่วนของตาดำ เมื่อไปตรวจได้รับแจ้งว่าไม่ได้เป็นต้อกระจก ต้อหิน หรือจอประสาทตาเสื่อม ปัจจุบันเป็นคนสายตาสั้นห้าร้อย เอียงสองร้อยกว่า และยาวหนึ่งร้อย เพิ่งเปลี่ยนแว่นสายตา แต่ตาก็ยังพร่ามัวโดยเฉพาะด้านซ้ายที่เริ่มมีขอบขาวกินบริเวณตาดำ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างค่ะ


  15-03-2017 23:48:35

  "ขอบสีขาวบนขอบตาดำ" น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า "Arcus senilis" ค่ะ

  ซึ่งจะมีลักษณะเป็นฝ้าสีขาว, เทา ที่บริเวณขอบตาดำ (ใกล้ๆ รอยต่อระหว่างตาดำและตาขาว) ในระยะแรกเราจะสังเกตเห็นฝ้านี้ที่ขอบบนหรือขอบล่างของตาดำ เมื่อเป็นมากขึ้นก็จะขยายจนครบรอบวง เป็นลักษณะของวงแหวน

  พบได้ตั้งแต่วัยกลางคน ในวัยสูงอายุยิ่งมีโอกาสพบได้มากขึ้น

  ฝ้าขาวนี้เกิดจากการที่มีไขมันเข้าไปสะสมในชั้นของกระจกตาซึ่งก็คือส่วนที่เรามักจะเรียกกันว่า ตาดำนั่นเองค่ะ บางรายอาจตรวจพบว่ามีไขมันในเลือดสูงร่วมด้วย

  ไม่อันตราย ไม่มีผลต่อการมองเห็น ไม่ต้องรักษา ยกเว้นในรายที่เป็นข้างเดียว ต้องหาสาเหตุโดยมักจะมาจากความผิดปกติที่เส้นเลือดที่คอหรือความดันลูกตาต่ำในด้านตรงกันข้ามกับตาข้างที่ตรวจพบฝ้า

  สรุปก็คือ ขอบสีขาวบนขอบตาดำ นี้ ไม่มีผลต่อการมองเห็นค่ะ ไม่ได้เป็นสาเหตุของตามัว ในกรณีของคุณน่าจะเป็นจากเรื่องสายตามากที่สุด (ถ้าเคยได้รับการตรวจแล้วไม่พบสาเหตุอื่น เช่น ต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมอย่างที่เล่ามานะคะ) หมอแนะนำว่าน่าจะต้องวัดสายตาหรือเช็คเรื่องแว่นซ้ำดูอีกค่ะ^^

Loading ...
Success