พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

  • Q สายตา

    08-07-2018 07:21:58

    หลังคลอดสายตาระยะ5เมตรดูไม่ค่อยชัด สาเหตุ และการรักษาต้องทำยังไงค่ะ


    12-07-2018 22:31:39

    คุณแม่หลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและปริมาณสารน้ำในส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตาแห้งตามมา ถ้าเป็นจากตาแห้งการพักสายตาเป็นระยะเมื่อต้องใช้สายตาต่อเนึ่องกันเป็นเวลานานๆ และการใช้น้ำตาเทียมก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ หรือการมองเห็นที่เปลี่ยนไปอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา ที่จะทราบได้ต้องไปรับการตรวจโดยจักษุแพทย์ค่ะ^^

Loading ...
Success