พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q ต้อหิน

  09-07-2017 12:10:15

  พ่อดิฉันอายุ 65 ปีไปตรวจมาพบว่าเป็นต้อหินทั้ง2ข้างค่ะ มีข้างหนึ่งหมอบอกว่าเป็นเยอะแล้วใกล้ดวงตาดำ อาจตาบอดได้และความดันตา 35 ซึ่งสูงมาก อยากสอบถามว่าถ้าหยอดตาเป็นประจำจะทำให้ตาบอดช้าลงหรือสามารถมองเห็นต่อไปได้คะ และมีวิธีรักษาไม่ให้ตาบอดได้ไหมคะ และวิธีดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ เช่น ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารของทอด เป็นต้น


  09-07-2017 16:27:30

  ต้อหินเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด ในลักษณะเดียวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงค่ะ ธรรมชาติของโรคจะมีความเสื่อมของเส้นประสาทตามากขึ้นเรื่อยๆ จะช้าหรือเร็วขึ้นกับหลายปัจจัยค่ะ เช่น ความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไป การตอบสนองของการรักษา ความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องในการรักษา

  จุดมุ่งหมายของการรักษาต้อหินก็เพื่อประคับประคองการมองเห็น ขณะนี้ให้มีการเสียหายต่อไปช้าที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

  ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ของโรคต้อหินก็คือ ความดันลูกตา ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินของโรคต้อหิน

  การรักษาหลักของแพทย์มี 3 วิธีค่ะ คือ

  1. การใช้ยาลดความดันลูกตา ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบยาหยอดตา
  2. การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาต้อหิน ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด จักษุแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดจะได้รับประโยชน์จากการยิงเลเซอร์ ก็จะแนะนำเป็นราย ไปค่ะ
  3. การผ่าตัดเพื่อทำทางระบายน้ำในลูกตา การผ่าตัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนั้นแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีผ่าตัดในรายที่ควบคุมความดันลูกตาไม่ได้ด้วยการใช้ยาหรือเลเซอร์ ในรายที่ไม่สามารถใช้ยาลดความดันลูกตาได้ เช่นแพ้ยาหรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา

  ในการรักษาโรคเรื้อรัง สิ่งที่สำคัญคือ ความเข้าใจในตัวโรคและวิธีการรักษาของผู้ป่วยและญาติโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วย สำหรับโรคต้อหินก็เช่นกันค่ะ ผู้ป่วยควรหยอดยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลา ถ้ามีปัญหาหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาควรปรึกษาจักษุแพทย์ ไปตรวจตามนัด ทุกครั้งที่แพทย์นัดนอกจากจะไปเพื่อไปรับยาแล้ว ยังเพื่อตรวจดูอาการการตอบสนองต่อการรักษา(ความดันลูกตาควบคุมได้ดีหรือไม่ มีปัญหาหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือไม่) ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของโรคเพื่อพิจารณาเพิ่มหรือเปลี่ยนยาในรายที่ยังควบคุมได้ไม่ดี

  ส่วนการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป ผู้ป่วยยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ รวมทั้งเรื่องอาหารด้วย ในรายที่เป็นต้อหินระยะที่ค่อนข้างรุนแรงหรือเป็นมากแล้ว แนะนำให้งดกิจกรรมที่จะทำให้ความดันลูกตาเพิ่มขึ้น เช่น การเล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่า การยกน้ำหนักมากๆ การออกกำลังกายในท่าที่ต้องห้อยหัว เช่นโยคะท่าห้อยหัว เป็นต้นค่ะ^^


  18-07-2017 22:28:33

  ขอบคุณมากๆเลยค่าา^^

Loading ...
Success