พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

โรคตา

 • Q วุ้นในตาเสื่อม

  02-06-2017 08:24:42

  วุ้นในตาเสื่อมผมจะไปเรียนทหารจะเป็นอันตรายไหมครับ ต้องตากเเดดทั้งวัน


  02-06-2017 11:54:42

  ไม่เป็นอันตรายค่ะ

  ภาวะที่เรียกว่านำ้วุ้นตาเสื่อม ซึ่งก็คือการที่นำ้วุ้นที่อยู่ในช่องของลูกตาส่วนที่อยู่หลังต่อเลนส์ตามีการขุ่นขึ้นบางจุด หรือจะเรียกว่าเป็นตะกอนลอยอยู่ในนำ้วุ่นตาก็ได้ค่ะ อาการก็จะมีเป็นบางช่วง โดยเห็นเหมือนมีเงาดำลอยไปมา คล้ายหยากไย่หรือลูกน้ำ ถ้าเป็นน้ำวุ้นตาเสื่อมไม่ได้อันตรายค่ะแต่จะสร้างความรำคาญให้บ้าง ไม่ต้องการการรักษาอะไร ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นมากขึ้นหรือมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น ตามัวลง เห็นเป็นม่านดำบัง ให้ไปตรวจกับจักษุแพทย์ซำ้ค่ะ 

  และแสงแดดก็ไม่ได้มีผลต่อน้ำวุ้นตาเสื่อมค่ะ^^


  02-06-2017 12:41:01

  ขอบคุณครับ

Loading ...
Success