พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q ฟันกรามเอียงเเละฟันซ้อนเก

    16-06-2019 22:24:04

    ฟันกรามเอียงเข้าข้างในเเละฟันซ้อนเกควรจัดฟันมั้ยคะ?


    20-06-2019 13:01:20

    สวัสดีครับ การที่ฟันล้มเอียงรวมถึงฟันซ้อนเกอาจก่อให้เกิดปัญหาในช่องปากได้เช่น ความยากลำบากในการทำความสะอาด เศษอาหารติดง่ายกว่าปกติ รวมถึงปัญหาด้านความสวยงาม ทั้งนี้หากไม่มีปัญหาอื่นร่วมด้วยและสามารถดูแลทำความสะอาดได้ก็อาจไม่จำเป็นต้องจัดฟันครับ แต่หากต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้ด้วยการจัดฟันครับ 

Loading ...
Success