พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q จัดฟัน

    16-08-2016 14:10:14

    รบกวนถามคุณหมอค่ะ ตนเองจัดฟันไปสองรอบแล้ว ตอน ป.5 กับตอนมหาลัย พยายามใส่รีเทรนเนอร์แล้ว ตอนนี้อายุสามสิบกว่า ฟันมีแนวโน้มจะล้มอีกรอบ เบื่อมาก ขี้เกียจจัดฟันรอบสาม มีทางออกอื่นไหมคะ


    19-08-2016 15:41:40

    ปัญหาเรื่องฟันล้มภายหลังจากการจัดฟันไปแล้วเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากค่ะ ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดสามารถป้องกันได้ 100% การป้องกันที่ดีสุดก็คือการใส่รีเทนเนอร์แต่เนื่องจากรีเทนเนอร์นั้นเป็นเครื่องมือถอดได้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะละเลยการใส่อย่างสม่ำเสมอจึงทำให้เกิดการคืนกลับของฟันได้มาก ทางช่วยอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้รีเทนเนอร์แบบติดแน่น (fixed retainer) ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นลวดเล็กๆยึดติดทางด้านหลังของฟันหน้า 6 ซี่ โดยคนไข้ไม่สามารถถอดออกเองได้ก็จะสามารถช่วยให้ประสิทธิภาพของการคงสภาพฟันดีขึ้น แต่หากเกิดการเคลื่อนที่กลับของฟันหรือฟันล้มไปแล้วคงจะต้องจัดฟันช่วยซึ่งถ้าฟันมีการเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมเพียงเล็กน้อยอาจพิจารณาใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้เป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อช่วยแก้ไขได้ค่ะ

Loading ...
Success