พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q การจัดฟัน

    13-08-2016 12:15:14

    จัดฟันแบบใสต่างกับแบบธรรมดายังไงครับ ข้อดีข้อเสียคืออะไร


    13-08-2016 22:51:08

    การจัดฟันทั้งแบบใส และแบบธรรมดาต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อทำให้เกิดการสบฟันที่ดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสวยงาม และมีเสถียรภาพค่ะ ความแตกต่างหลักๆที่เห็นได้ชัดของเครื่องมือแบบใสและแบบธรรมดานั้นต่างกันตรงที่แบบใสจะเป็นเครื่องมือชนิดที่ถอดเข้า-ออก ด้วยตัวคนไข้เอง ดังนั้นความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญมากๆในคนไข้ที่จัดฟันแบบใสค่ะ เพราะถ้าไม่ใส่ฟันก็เคลื่อน ส่วนในเครื่องมือจัดฟันทั่วไปตัวเครื่องมือจะติดแน่นบนตัวฟัน โดยคนไข้ไม่สามารถถอด-ใส่เองได้ ดังนั้นจึงต้องการความร่วมมือที่น้อยกว่า ข้อดีของเครื่องมือจัดฟันชนิดใสคือ ความสวยงาม เหมาะสำหรับบางอาชีพที่ไม่สามารถติดเครื่องมือจัดฟันแบบธรรมดาได้เช่น ดารา นักร้อง แอร์โฮสเตส และเนื่องจากคนไข้สามารถถอด-ใส่เครื่องมือได้ด้วยตนเองจึงมักไม่มีปัญหาในเรื่องการรักษาความสะอาด วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือเป็นพลาสติกใสจึงก่อให้เกิดความระคายเคืองน้อยกว่าเครื่องมือจัดฟันปกติ ส่วนข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับเคสที่มีความผิดปกติของการสบฟันในระดับน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากการควบคุมการเคลื่อนที่ของฟันด้วยเครื่องมือแบบใสบางแบบอาจยังทำได้ไม่ดีนัก ภายหลังจากการใช้เครื่องมือแบบใสจนครบคอร์สแล้ว อาจต้องมีการปรับแต่งการสบฟันด้วยเครื่องมือแบบธรรมดาอีกเล็กน้อย ส่วนข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบธรรมดาก็คือ ราคาย่อมเยาว์กว่า ตัวเครื่องมือถูกออกแบบมาให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของฟันได้ในทั้งสามมิติ จึงสามารถแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันได้ในทุกระดับ ส่วนข้อเสียก็คือตัวเครื่องมือจะกีดขวางการทำความสะอาดจึงอาจทำให้เกืดฟันผุได้มากขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากได้มากกว่าเครื่องมือแบบใสค่ะ

Loading ...
Success