พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q การจัดฟัน

    13-08-2016 20:50:11

    ผมอยากจัดฟันครับ เลยอยากจะรบกวนถามคุณหมอดังนี้ครับ 1) จัดฟันมีข้อเสียอะไรบ้างครับ แล้วสามารถแก้ไขได้ไหมครับ 2) หลังจากจัดฟันแล้ว จะต้องใส่รีเทนเนอร์ไปตลอดชีวิตไหมครับ ถ้าลืมใส่จะต้องจัดใหม่ไหมครับ


    13-08-2016 21:51:41

    ขอตอบตามลำดับที่ถามนะคะ 1) ข้อเสียของการจัดฟันที่พบได้บ่อยที่สุด คือการเกิดฟันผุค่ะ เนื่องจากการมีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในช่องปากนั้นจะทำให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ยากขึ้นโอกาสที่จะเกิดฟันผุจึงมากขึ้นตามไปด้วย โดยลักษณะที่พบอาจจะเป็นรอยขาวขุ่นบนตัวฟัน (White lesion) ซึ่งเป็นรอยผุระยะเริ่มแรก สามารถแก้ไขได้โดยการอุดฟัน หรือการใช้เทคนิก resin infiltration แต่หมอแนะนำว่าควรจะป้องกันการเกิดไว้ดีกว่าที่จะมาแก้ไขนะคะ สามารถป้องกันได้โดยแปรงฟันให้สะอาดด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ร่วมกับการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่โดยทันตแพทย์ เช่น ฟลูออไรด์วานิชทารอบๆเครื่องมือจัดฟันทุกๆ 6 เดือนก็สามารถช่วยลดอัตราการเกิด White lesion และฟันผุได้ค่ะ ส่วนผลเสียอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดฟัน เช่น การละลายตัวของรากฟัน (Root resorption), การละลายตัวของยอดกระดูกเบ้าฟัน (Alveolar crest) ที่นั้นมักเกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อความแข็งแรงของฟันค่ะ 2) ระยะเวลาที่ใส่รีเทนเนอร์ในคนไข้แต่ละรายจะไม่เท่ากันนะคะ ขึ้นกับลักษณะความผิดปกติเริ่มต้นก่อนการจัดฟัน อายุของคนไข้เองก็มีผลต่อระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ โดยทั่วไปภายหลังจากการถอดเครื่องมือใน 1 ปีแรกควรจะใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาโดยถอดได้เฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟันเท่านั้น หลังจากนั้นทันตแพทย์จะแนะนำให้ค่อยๆลดเวลาการใส่ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ หากไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์เป็นเวลานานๆก็อาจจะทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งที่เหมาะสมได้ หากมีการเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยอาจใช้การปรับรีเทนเนอร์ช่วยแก้ไขได้ค่ะ แต่หากเกิดการเคลื่อนที่ไปมากๆก็อาจจะต้องพิจารณาจัดฟันใหม่ค่ะ

Loading ...
Success