พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q ฟันหน้าห่าง

    13-08-2016 13:39:18

    ผมจัดฟันมา 1 ปีแล้วครับ รู้สึกว่าฟันหน้าเริ่มห่างจนเกิดเป็นช่องยาว เวลายิ้มหรือเผยอปากแล้วไม่มั่นใจเลยครับ ถามหมอมาเห็นเขาบอกว่าปกติ ซึ่งผมไม่ชอบเลย คนทักเยอะมาก มีวิธีการไหนบ้างไหมครับ


    13-08-2016 22:20:56

    ช่องห่างบริเวณฟันหน้าอาจทำการแก้ไขได้โดย 1. ใช้วิธีการทางทันตกรรมจัดฟัน ในการเคลื่อนฟันดังกล่าวให้เข้ามาชิดกันเพื่อปิดช่อง ซึ่งเครื่องมือที่สามารถใช้ได้มีหลากหลายมากค่ะ ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแค่ต้องติดเหล็กจัดฟัน (Bracket) เท่านั้น อาจจะใช้เป็นเครื่องมือถอดได้ หรือเครื่องมือจัดฟันแบบใสก็สามารถเคลื่อนฟันเพื่อปิดช่องห่างได้ค่ะ 2. ใช้วิธีการทางทันตกรรมบูรณะ เช่น การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเพื่อปิดช่องห่าง หรือการใช้แผ่นปิดผิวเคลือบฟัน (Veneer) เป็นต้น ทั้งนี้ควรพบทันตแพทย์เพื่อประเมินลักษณะ การสบฟัน สภาพฟัน ขนาดและจำนวนของช่องห่าง เพื่อทันตแพทย์จะได้แนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับคนไข้นะคะ

Loading ...
Success