พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ทันตกรรม

  • Q การจัดฟันเมื่อมีอายุเยอะ มีผลกระทบอย่างไรบ้างครับ

    12-08-2016 13:59:49

    จัดฟันเมื่อมีอายุเยอะแล้ว มีโอกาสทำให้เหงือกร่น รากฟันสั้นลง และเมื่อแก่ลงจะมีโอกาสทำให้ฟันหลุดร่วงเร็วขึ้นไหมครับ


    13-08-2016 23:02:43

    การจัดฟันในคนไข้ที่มีอายุมากสามารถทำได้ค่ะ แต่อาจจะใช้ในการรักษายาวนานกว่าในรายที่มีอายุน้อย ถ้าคนไข้มีสุขภาพช่องปากที่ดี ปัญหาเรื่องเหงือกร่น รากฟันสั้นลง อาจเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อย ไม่ได้รุนแรงถึงกับทำใหฟันหลุดร่วงเร็วขึ้นค่ะ ในทางกลับกันการจัดฟันจะทำให้เกิดการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้คนไข้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ดียิ่งขึ้น โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควรก็จะน้อยลงค่ะ

Loading ...
Success