พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ผิวหนัง

 • Q ไฝขนาดใหญ่มาก

  16-02-2017 22:13:58

  ผมมีปัญหาสายตาสั้นมาตั้งแต่เด็ก พอเริ่มใส่แว่นก็เกิดแผลที่บริเวณจมูกจากการกดทับของตัวแว่น คนเริ่มกลายเป็นไฝ ขณะนี้ใหญ่มาก อยากทรายว่าจะสามารถตัดออกไปได้ไหมครับ กลัวว่าตัดไปแล้วจะกลับมาเป็นอีก


  18-02-2017 16:32:48

  อันนี้ต้องแยกประเด็นก่อนนะคะ 

  รอยกดทับจากการใส่แว่นบริเวณจมูก อาจเกิดจาก การกดทัับซ้ำๆ จากแว่นตา หรือ ผื่นแพ้สัมผัสจากสารที่เป็นส่วนประกอบของแว่นตาตรงตำแหน่งนั้นค่ะ ไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้เกิดเป็นไฝขึ้นมาได้นะคะ

  ในส่วนประเด็นเรื่องไฝ ถ้าเป็นไฝจริง ไม่ใช่ผื่น หรือไม่ใช่เนื้องอกของผิวหนังชนิดอื่น
  การรักษาไฝนั้น ขึ้นกับขนาดและตำแหน่งค่ะ อาจพิจารณารักษา โดยการ
  - ผ่าตัดไฝออก ส่วนใหญ่ไม่กลับมาเป็นอีกในตำแหน่งเดิมค่ะ
  - การรักษาด้วยเลเซอร์ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ อาจมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ค่ะ
  ส่วนการเลือกการรักษานั้น ขึ้นกับว่า มีความผิดปกติของลักษณะไฝหรือไม่, จำเป็นจะต้องส่งตรวจชิ้นเนื้อเพื่อดูลักษณะทางพยาธิวิทยาหรือไม่, ขนาดของไฝ, และไฝอยู่ตรงตำแหน่งไหนค่ะ ดังนั้นแนะนำให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้ให้คำแนะนำทางเลือกการรักษาจะเหมาะสมที่สุดนะคะ

Loading ...
Success