พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

ผิวหนัง

 • Q งูสวัดขึ้นใกล้ตา มีอาการคันมาก

  25-07-2018 17:24:08

  ใช้ยาทาตัวไหนทาบริเวรรอบตาได้ครับ ร้านขายยาทั่วไปมีไหมครับ


  28-07-2018 09:50:16

  สวัสดีค่ะ 

  งูสวัด รักษาด้วยการรับประทานยาค่ะ เป็นกลุ่มยากดไวรัส เช่น acyclovir 

  การทายามักไม่ได้ผล 

  หากมีอาการที่ตาเช่น แสบตา เคืองตา ตาแดง ปวดตา ควรต้องพบจักษุแพทย์นะคะ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการมองเห็นได้ค่ะ ควรได้รับการประเมิณจากจักษุแพทย์และอาจจำเป็นต้องได้รับยาหยอดตาเฉพาะค่ะ


Loading ...
Success