พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q อาการก่อนประจำเดือน

    04-01-2017 18:06:53

    ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะปวดเมื่อยตัว และเป็นเริมที่ริมฝีปาก ก่อนจะมีประจำเดือน เกิดจากอะไรคะ และควรป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรคะ


    05-01-2017 06:41:03

    เกิดจากความเครียดค่ะ เริมเป็นโรคที่เมื่อหายแล้ว จะหลบซ่อนตัวอยู่ตามปมประสาทในร่างกาย และจะกำเริบเมื่อมีความเครียด แนะนำให้พักผ่อนมากขึ้นในช่วงก่อนมีและมีประจำเดือน ดื่มน้ำให้มากขึ้น ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ

Loading ...
Success