พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

 • Q อาการแสบช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์

  30-12-2016 10:48:07

  เกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไร


  30-12-2016 12:00:08

  อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ เช่น การระคายเคืองจากการเสียดสี การอักเสบของช่องคลอดทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ถ้ามีการใส่ถุงยางอนามัยอาจมีการแพ้สารเคลือบถุงยางอนามัย 

  ถ้าอาการแสบเป็นมาก ร่วมกับการมีตกขาว หรือปวดหน่วงท้องน้อยร่วมด้วย ควรไปตรวจหาสาเหตุ และรักษาให้ถูกต้องตามสาเหตุ เพื่อจะได้หายสนิทค่ะ 

Loading ...
Success