พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q รักษาอาการpms

    14-12-2016 23:52:36

    Pms ต้องหาหมอเฉพาะทางอะไรอ่ะคะ ทรมานมากกับอาการที่ต้องร้องไห้ ทุกเดือน เครียด ปวดขา ชาขา


    15-12-2016 11:45:01

    หมอสูตินรีเวชทั่วไป สามารถรักษาได้ค่ะ ถ้าให้จำเพาะลงไปอีกคือสาขา reproductive endocrine หรือ เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ ค่ะ จะเข้าใจในเรื่องฮอร์โมนได้ดี ส่วนใหญ่หมอกลุ่มนี้จะอยู่คลินิครักษามีบุตรยากค่ะ 

Loading ...
Success