พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

 • Q เมนท์ไม่มาตามปกติ

  09-12-2016 13:22:41

  ปัจจุบันอายุ 46 ปี เม้นมาครั้งสุดท้ายต้นเดือนกรกฎาคม 2559 ไปหาหมอที่คลินิก หมอให้ยามาทำให้ประจำเดือนมาประมาณ 3 วัน หลังจากนั้นก็ไม่มาอีก..ไปตรวจร่างกายเดือน พ.ย.59 ตรวจมะเร็งปากมดลูก..ก็ปกติ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุ อันตรายหรือไม่ และต้องทำอย่างไรต่อไปคะ


  09-12-2016 17:26:09

  อาจเป็นระยะก่อนวัยทองค่ะ 

  เฉลี่ยอายุวัยทองของผู้หญิงไทยคือ 50ปี แต่พบได้บ้างที่เข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนตั้งแต่42 ปีค่ะ 

  ถ้าไม่มีอาการร้อนวูบวาบ นอนหลับได้ปกติดี ไม่ต้องทำอะไรค่ะ แสดงว่าเข้าสู่วัยทองอย่างราบรื่น ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปีตามปกติ

  ถ้ามีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์ เพื่อประเมินความรุนแรงของอาการวัยทอง อาจต้องรับการรักษาค่ะ 

  หรือถ้ามีเลือดออกกระปิดกระปอยหลายวันหลังจากเมนหายไปนาน รอบไม่คงที่ ควรพบแพทย์เพื่อประเมินภาวะความผิดปกติอื่นที่อาจเกิดร่วมกันกับภาวะก่อนวัยทองเช่น การอักเสบค่ะ 


Loading ...
Success