พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

 • Q เตรียมตัวมีบุตร

  16-09-2016 21:50:16

  กรณีที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ และต้องการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ต้องเว้นระยะเวลาการตั้งครรภ์ ออกไปอีก หรือ ตั้งครรภ์ได้ไม่มีผลกระทบคะ ขอบคุณค่ะ


  17-09-2016 08:40:32

  โดยทั่วไปวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบไม่มีผลต่อทารกในครรภ์จึงไม่ต้องเว้นการตั้งครรภ์ตั้งแต่ฉีดเข็มแรกเลย

  แม้ขณะตั้งครรภ์ เมื่อตรวจเลือดไม่พบว่ามีเชื้อไม่มีภูมิต้านไวรัสตับอักเสบบีแพทย์อาจสั่งวัคซีนให้ฉีดเลยได้ครับ

Loading ...
Success