พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

 • Q วัคซีน HPV

  14-09-2016 21:22:59

  มีเพศสัมพันธ์ุแล้ว สามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้หรือป่าวคะ


  15-09-2016 08:33:57

  เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วฉีดวัคซีนก็ยังมีผลป้องกันบ้างครับ

  จากผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ พบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกดีที่สุดกับคนที่ไม่เคยมีเพศสำพันธ์มาก่อนเพราะเชื้อโรคดังกล่าวติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์เกือบทั้งหมด 

  เชื้อที่ทำให้เกิดมะเร็งมีมากกว่า 15สายพันธุ์แต่มีเพียง5-6สายพันธุ์ที่พบในเนื้อมะเร็งในคนไข้มากกว่า95% พวก5-6สายพันธุ์นี้ที่วัคซีนป้องกันได้ ฉีดวัคซีนแล้ว เล็ดลอดติดเชื้อสายพันธ์ุอื่นเป็นมะเร็งได้น้อยกว่า5%เมื่อเทียบกับคนไม่ได้ฉีดวัคซีน  คนที่เคยมีเพศสำพันธ์อาจจะยังไม่เคยติดโรคก็มี เคยติดโรคมาแล้วบางสายพันธ์ุก็มี ถ้าได้ฉีดวัคซีนก็จะยังป้องกันสายพันธ์ุที่ยังไม่ติดเชื้อ จึงลดโอกาสการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้บ้าง แม้อาจจะกันได้ไม่มากเท่ากับคนยังไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนฉีดวัคซีนก็ตาม จากการวิจัยก็พบตรงกันว่าแม้เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วฉีดวัคซีนมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยกว่าคนไม่ได้ฉีดวัคซีน

Loading ...
Success