พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q เลือดออกกะปริดกะปรอย

    14-09-2016 18:09:05

    ดิฉันอายุ 44 ปี เป็นโสด ดิฉันมีอาการปวดท้องน้องทุกวัน ส่วนใหญ่จะปวดตอนเย็นๆ เวลาปวดก็จะมีอาการปวดปัสสวะบ่อยๆ เวลาปวดก็จะมีเลือดออก บางครั้งก็เป็นก้อน ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ


    15-09-2016 05:36:10

    อาการปวดท้องน้อยร่วมกับมีเลือดออกทางช่องคลอดเกิดได้จากความผิดปกติของมดลูกและอวัยวะข้างเคียงค่ะ มีได้หลายสาเหตุ อาจมีเนื้องอกมดลูก มดลูกโต เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที ติ่งเนื้อโพรงมดลูก หรือมีการอักเสบ รวมถึงอาจมีความผิดปกติรุนแรงเช่นมะเร็งของอุ้งเชิงกราน แนะนำให้พบแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้ถูกต้อง เข้าใจว่าคุณกังวลเรื่องการตรวจภายในเพราะเป็นโสด แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ หมอสูตินรีเวชทุกคนเข้าใจความกลัวนี้ดี โดยทั่วไปเราจะพยายามใช้เครื่องมือขนาดเล็กมากๆในคนโสด ตรวจด้วยความระมัดระวังเบามือ หลีกเลี่ยงหัตถการที่จะสร้างความเจ็บและเพิ่มความกังวลค่ะ ไม่ต้องกลัวหมอค่ะ กลัวโรครุนแรงดีกว่านะคะ 

Loading ...
Success