พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

 • Q การใช้ยาเหน็บระหว่างมีประจำเดือน

  22-10-2018 09:03:48

  ยาเหน็บ fluomizin สามารถใช้ระหว่างมีประจำเดือนหรือไม่คะ


  23-10-2018 06:24:17

  ปกติยาเหน็บช่องคลอดจะให้เหน็บตอนไม่มีประจำเดือน ถ้าเหน็บตอนมีประจำเดือนเลือดประจำเดือนจะกันไม่ให้ตัวยาสัมผัสกับผนังช่องคลอดได้เต็มที่ และเลือดก็จะพายาไหลออกมาจากช่องคลอดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ยาออกฤทธิ์ไม่ได้เต็มที่ตามที่ต้องการครับ


  28-10-2018 09:10:38

  แล้วถ้าใช้ยาไม่กี่วันแต่ประจำเดือนมาจนต้องหยุดยา ถ้ากลับมาใช้ใหม่จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

Loading ...
Success