พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

สูติ-นรีเวช

  • Q การฉีดยาคุม

    08-06-2018 09:05:04

    คือฉีดยาคุมเมือวันที่20 เมษายน จนมาถึงวันที่ 25 พค มีเลือดออกกระปริบกระปอยมาตลอดเลยบาทีก็ออกเยอะกินยาหยุดเลือดแล้วก็ยังไม่หายเป็นเพราะอะไรคะ


    08-06-2018 21:07:51

    เป็นผลข้างเคียงจากยาคุมค่ะ ถ้าเลือดออกเยอะ อาจต้องใช้ฮอร์โมนรักษาค่ะ

Loading ...
Success