พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

กระดูกและข้อ

 • Q ผลเสียต่อสุขภาพเด็ก เมื่อแบกกลองหนัก

  30-06-2018 21:54:30

  หลานน้ำหนัก 23 กก. ต้องแบกกลองสแนร์หนัก 18 กก. เพื่อซ้อมเล่นในวงโยฯ วันละ 1 ชม. สัปดาห์ละ 5 วัน มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะ (ตัวเด็กและแม่เด็กคิดว่าไม่เป็นไร) ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ


  24-07-2018 19:01:08

  หลานมีน้ำหนัก 23 กิโลกรัมโดยมีความจำเป็นต้องแบกกลองหนัก 18 กิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของเด็ก การที่ต้องแบกกลองหนักระดับนี้เป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลต่อภาวะกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณหลังได้ครับ ดังนั้นควรทำการแจ้งคุณครูที่ฝึกซ้อม ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้ โดยอาจจะพิจารณาเริ่มต้นในการฝึกโดยใช้กลองซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่านี้ก่อน เพื่อให้ร่างกายได้ทำการปรับสภาพกล้ามเนื้อหลังรวมถึงการออกแรงกายกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรง จะส่งผลให้เด็กสามารถแบกกลองที่มีน้ำหนักมากขึ้นได้ครับ


  25-07-2018 13:11:00

  ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ

Loading ...
Success