พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ห้องถาม - ตอบ

กระดูกและข้อ

  • Q การรักษาตัวหลังผ่าตัด

    10-08-2016 18:09:59

    อยากปรึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าครับ


    12-08-2016 00:08:08

    การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (Anterior cruciate ligament reconstruction) หมายถึงการผ่าตัดเพื่อเอาเส้นเอ็นอื่นมาทำหน้าที่แทนเอ็นไขว้หน้า เช่น บางส่วนของเอ็นลูกสะบ้า (bone-patellar tendon-bone) เอ็นกล้ามเนื้อด้านหลังข้อเข่า (hamstring) เป็นต้น อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน กว่าเส้นเอ็นใหม่จะแข็งแรงพอที่เราจะสามารถกลับมาวิ่งหรือเล่นกีฬาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผ่าตัดแล้ว ต้องขยันทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อกลับมาให้ได้ปกติ ผลการรักษาจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการพันเข่าด้วยสำลีหนา ๆ แล้วรัดด้วยผ่ายืดให้แน่นเพื่อไม่ให้บวมประมาณ 3 – 4 วันหลังจากนั้น ให้ผู้ป่วยเริ่มบริหารกล้ามเนื้อหัวเข่าได้ครับ การบริหารกล้ามเนื้อ, การทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด 1. หลังจากแผลหายดี ผู้ป่วยเริ่มบริหารกล้ามเนื้อเหยียดหัวเข่าได้ โดยการนั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดขาออกไปตรงๆ ข้างไว้ 10 วินาที จากนั้นพักแล้วทำใหม่อีกครั้ง ประมาณวันละ 100 รอบครับ 2. เริ่มบริหารโดยการออกกำลังที่ไม่รับน้ำหนักที่เข่า เช่น การวายน้ำ, การขี่จักรยาน ขอบคุณครับ

Loading ...
Success