พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

  • Q แปรงฟันหลังอาหาร
    08-08-2016 23:24:42

    การแปรงฟันหลังอาหารมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะ


    10-08-2016 15:15:53

    หลังจากทานอาหาร ในบางบริเวณของฟันจะเกิดมีเศษอาหารไปสะสมอยู่บน คราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ( คราบพลัค) ซึ้งถ้าทิ้งใว้นานจะเป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุ และโรคเหงือก การแปรงฟันจึงเป็นการกำจัดคราบพลัคบนผิวฟัน ลดโอกาสที่เชื้อโรคในช่องปากจะก่อให้เกิดโรค

Loading ...
Success