พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

 • Q ปวดมือทั้งสองข้าง
  28-08-2017 14:11:08

  เป็นมาเกือบปีแล้วเคยไปฉีดยาทั้งสองข้างดีขึ้นประมาณ 1 เดือนก็กลับมาปวดอีก กลางคืนกับตอนเช้าๆกำมือไม่ได้เลยค่ะ มีแนวทางแก้ไขไหมคะ มียาทานไหมคะ ต้องใช้มือทำงานทั้งวันค่ะ ขอบคุณค่ะ


  30-08-2017 23:43:52

  สวัสดีครับ 

  อาการที่เป็นน่าจะเป็นจากการเป็นพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือครับ Carpal Tunnel Syndrome การรักษาเริ่มต้นตั้งแต่การรับประทานยาลดอาการอักเสบ จำพวก Ibuprofen, naproxen, diclofenac ปรับเปลี่ยนการใช้งานข้อมือ การฉีดยา การผ่าตัดครับ ค่อยๆรักษาเป็นขั้นตอนไปครับ ถ้าหากฉีดยาทั้งสองข้างดีขึ้นประมาณ 1 เดือนก็กลับมาปวดอีก อาจฉีดยาซ้ำอีกได้ครับ หากไม่ดีขึ้นการผ่าตัดจะเป็นวิธีสุดท้ายครับ

  ขอบคุณครับ

  user upload image
 • Q หัวกระดูกสะโพกขาดเลือด
  18-08-2017 08:30:30

  เป็น SLE มาประมาณเกือบ 4 ปี ตอนอาการหนักทานยาสเตียรอยด์ 12 เม็ดต่อวัน ทุกวันนี้อาการดีขึ้นทานสเตียรอยด์วันละ 2 เม็ด ผลที่เกิดขึ้นทำให้เริ่มปวดสะโพก ผล MRI บ่งชี้ว่าเป็นหัวกระดูกสะโพกขาดเลือด ตอนนี้จะปวดสะโพกตอนเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ตอนนั่งและเดินจะไม่ปวดสะโพก แต่มีปัญหาปวดเข่าเวลาเดิน อยากเรียนถามว่า 1. ถ้าอาการประมาณนี้จำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเลยหรือไม่ 2. ความรุนแรงของอาการขนาดใดจึงควรจะผ่าตัดทันที 3. การผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อเทียบกับการผ่าด้านหลังต่างกันอย่างไร 4. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งสองแบบราคาประมาณเท่าไหร่ 5. มีวิธีการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดหรือเปล่า 6. ช่วงระหว่างรอมีวิธีบำบัดอาการปวดเข่าได้อย่างไรบ้าง


  20-08-2017 15:10:57

  สวัสดีครับ

  ขออนุญาตตอบเป็นข้อๆนะครับ

  1-2. อาการที่ควรรักษาด้วยการผ่าตัดคือ อาการปวดสะโพกเรื้อรัง ปวดเวลาเปลี่ยนท่าทาง ข้อสะโพกเสื่อมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเดินขึ้นลงบันได การออกกำลังกาย ไปจนถึงการนอนหลับพักผ่อน และหากรักษาด้วยวิธีต่างๆ แล้วยังไม่ดีขึ้น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมคือ วิธีการรักษาที่ช่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งครับ นอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ระยะของโรคก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรักษาครับ ซึ่งระยะของโรคนั้นจะเห็นได้จาก x-ray MRI ดังนั้น ควรพบแพทย์เพื่อวางแผนร่วมกันในการรักษาครับ

  3/5. การรักษาข้อสะโพกเสื่อมหรือกระดูกสะโพกตาย ในระยะเริ่มแรก อาจใช้วิธีการรักษาด้วยยา เช่น ให้ยาลดอาการอักเสบและอาการปวด ร่วมกับทำกายภาพเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อสะโพก แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้น อาจต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด

  การผ่าตัดข้อสะโพกด้วยวิธีดั้งเดิมจะทำการผ่าตัดโดยวิธีหลักๆ 2 วิธี คือ

  1. การผ่าตัดโดยเปิดแผลเข้าทางด้านหลัง (Posterior approach) ซึ่งเป็น บริเวณที่มีกล้ามเนื้อเยอะ ในการผ่าตัดจำเป็นต้องตัดกล้ามเนื้อออก เพื่อใส่ข้อสะโพกเทียมเข้าไปแล้วจึงเย็บกล้ามเนื้อกลับ เข้าไปอีกครั้ง การฟื้นตัวค่อนข้างช้าเพราะมีการตัดกล้ามเนื้อ อาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนาน 8-12 สัปดาห์ ที่สำคัญคือ มีโอกาสที่ผ่าตัดไปแล้วจะเกิดข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดตั้งแต่ 0.5-2%

  2. การผ่าตัดเข้าทางด้านข้าง (Lateral approach) ซึ่งก็เป็นการผ่าตัดที่ต้องทำการตัดกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อสะโพก ออกเช่นเดียวกัน และการผ่าตัดโดยเข้าทางด้านข้างนี้  เนื่องจากต้องมีการตัดกล้ามเนื้อสำคัญในการเดิน การตัดกล้ามเนื้อระหว่างการผ่าตัด จะส่งผลให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดของคนไข้ช้าลง บางรายหลังผ่าตัดยังเดินไม่สะดวก ต้อง อาศัยไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยการเดิน รวมถึงอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดมี มากกว่า

  ล่าสุดมี เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ที่เรียกว่า ‘Direct Anterior Approach Total Hip Replacement’ ซึ่งเป็นการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป

  ‘การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ’ เป็นการผ่าตัดทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากวิธีการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม เป็นการผ่าตัดโดยการเข้าทางด้านหน้า ซึ่งเป็นการเข้าระหว่างกล้ามเนื้อ Tensor fascia lata และ Sartorius ซึ่งจะไม่มีการตัดกล้ามเนื้อใดๆ ขณะผ่าตัดเลย และจะใช้เครื่องมือพิเศษแหวกกล้ามเนื้อเข้าไปและยกกระดูกขึ้นเพื่อใส่ข้อสะโพก เทียมเข้าไป

  การผ่าตัดแบบนี้ กล้ามเนื้อของผู้ป่วยจะบอบช้ำน้อยกว่า ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี และเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิมมาก ในบางรายสามารถเดินได้ทันทีหลังผ่าตัด แพทย์ผู้ผ่าตัดสามารถควบคุมความสั้นยาวของขาหลังผ่าตัดได้ง่ายกว่า มีโอกาสข้อสะโพกหลุดหลังผ่าตัดน้อย เนื่องจากไม่มีการตัดกล้ามเนื้อ ทำให้ข้อสะโพกมีความมั่นคง และที่สำคัญอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อยมาก

  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่ แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ด้วยเทคนิกซ่อนแผลผ่าตัด ไม่มีการตัดกล้ามเนื้อใดๆ ทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น เจ็บปวดน้อย หลังผ่าตัดสามารถเดินได้โดยไม่มีการเอียงของลำตัว (Limping) กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงของข้อสะโพกเทียมหลุดหลังผ่าตัด เนื่องจากกล้ามเนื้อด้านหลังไม่ได้ถูกตัด และด้วยเทคนิกการผ่าเข้าทางด้านหน้าช่วยเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมความยาวของขาให้เท่ากัน โดยแพทย์จะใช้ Digital Template Surgical Planning วางแผนก่อนผ่าตัดกระดูกและเลือกขนาดข้อเทียมที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ C-arm x-ray วางตำแหน่งข้อเทียมให้ถูกต้องขณะผ่าตัดอีกครั้ง

  ต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมที่เปิดแผลผ่าตัดทางด้านหลัง (Posterior approach) หรือทางด้านข้าง (Lateral approach) ซึ่งมีการตัดกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกส่งผลให้เจ็บปวดเพิ่มขึ้น แผลผ่าตัดยาว 6-8 นิ้ว การฟื้นตัวหลังผ่าตัดช้าลง เสี่ยงข้อสะโพกเทียมหลุดหลังผ่าตัด และขายาวไม่เท่ากันหลังผ่าตัด

   

  4. ค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับอายุ กิจกรรมของผู้ป่วย ซึ่งจะใช้ข้อสะโพกเทียมในลักษณะที่แตกต่างกันครับ เช่น ข้อสะโพกเทียมแบบเหล็กหรือข้อสะโพกเทียมแบบ ceramic สามารถติดต่อทำนัดเพื่อตรวจดูได้ครับผม

  6. อาการปวดเข่าอาจเกิดจากโรคข้อสะโพกที่เป็นอยู่ได้ครับ (refer pain) เมื่อรักษาสะโพกแล้ว อาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไปครับ

  รายละเอียดเพิ่มเติมครับ

  http://www.bangkokhospital.com/index.php/th/center-of-excellence/bone/hip-knee-center#tab3

  http://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/direct-anterior-approach-cosmetic-incision-hip-replacement-1

  หากมีคำถามใดสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

  ขอบพระคุณครับ

  นพ.พนธกร

 • Q นิ้วหัวแม่เท้าเวลาเดินมีเสียง
  08-08-2017 09:05:18

  สวัสดีค่ะคุณหมอ รบเวนสอบถามค่ะ คือเวลาเดินนิ้วหัวแม่เท้าจะมีเสียงดังแคร่กๆ ตลอดเวลา เหมือนคนหักข้อนิ้วอะค่ะ รู้สึกรำคาญในช่วงแรกๆ ที่เป็นค่ะ พอหลังๆ มานี้รู้สึกว่ามีอาการเจ็บๆแสบๆ อยู่ภายในข้อ ช่วงต่อระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับเท้าค่ะ รวมถึงมีอาการปวดขาร่วมด้วย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะ อันตรายมากป่าวคะ


  12-08-2017 22:28:24

  อาการเสียงดังในข้อนิ้วนั้น อาจเกิดจากภาวะกระดูกอ่อน หรือภาวะเส้นเอ็นมีการเลื่อนไปมาครับ ถ้ามีอาการเจ็บอยู่ในข้อร่วมด้วยแนะนำให้ไปทำการ x-ray ดู ลักษณะความผิดปกติของข้อนิ้ว ดูลักษณะของช่องข้อนิ้วเท้าก็จะช่วยให้ทราบสาเหตุได้ดีขึ้นครับผม 

 • Q คอกระตุก
  08-08-2017 08:10:26

  มีอาการคอกระตุกบิดเกร็ง ปวดหลังคอมากค่ะ เวลาที่มีอาการกระตุก คอจะบิดไปด้านหลัง เกร็งจนไปมาสารถทำอะไรได้ เป็นเวลา1-2นาที มีเหงื่อไหลท่วมตัว เป็นๆหายๆค่ะ


  12-08-2017 22:03:15

  อาการคอกระตุกอาจเป็นได้จากกล้ามเนื้อคอมีการเกร็งกระตุกได้ครับ แต่อาการเหล่านี้มักจะเป็นแค่ชั่วคราว และหายเองได้ถ้าเป็นแค่อาการกล้ามเนื้อกระตุกธรรมดา แต่หากมีอาการเป็นมาก เป็นเวลายาวนานร่วมกับอาการอื่นๆ ร่วมด้วยอาจมีสาเหตุมาจากอาการทางระบบประสาท ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไปครับ


 • Q มีอาการเจ็บในหัวเข่าเวลาเดิน
  04-08-2017 16:57:57

  คือก่อนหน้านี้หนูโดนรถถอยชนแล้วหัวเข่าข้างซ้ายไปกระแทกกับพื้นปูนพอไปเอ็กซเรย์ดูแล้วช่วงตรงน่องและหน้าขากระดูกไม่หักหมอบอกว่าเอ็นหัวเข่าอักเสบพอหนูกินยาหมดแล้วก็ไม่หายเป็นตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2560จนถึงวันที่4สิงหาคมหนูยังเดินขากะเผลกอยู่เลยค่ะหนูอยากรู้ว่าทำไมมันยังไม่หายสักทีทั้งที่กินยาทายาทุกอย่างเลยอ่ะค่ะ


  07-08-2017 21:55:37

  สวัสดีครับ

  การบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า ปกติอาจใช้เวลาในการรักษาอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับ หากเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบธรรมดา ถ้าหากมีภาวะฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือหมอนรองกระดูก เส้นเอ็นต่างๆ ฉีกขาดร่วมด้วยนั้น อาจต้องใช้เวลาในการรักษานานขี้น และควรพบแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจร่างกายและ MRI หาสาเหตุต่อไปครับ

  ขอบคุณครับ


 • Q เจ็บส้นเท้าใกล้ๆกับอุ้งเท้า
  02-08-2017 11:46:08

  เจ็บส้นเท้ามา 2สัปดาห์ค่ะรีบไปหาหมอตั้งแต่วันแรกที่เป็น ได้เอ็กซเรย์เป็นกระดูกงอกที่ส้นเท้า ได้กินยาอยู่1สัปดาห์ และตัดแผ่นรองรองเท้าเฉพาะตัว อาการเจ็บส้นเท้าที่มากหายไป แต่เปลี่ยนมาเจ็บตรงส้นเท้าใกล้ๆกับอุ้งเท้าเป็นทั้ง2ข้างค่ะ เจ็บไม่มากเท่าส้นเท้าครั้งแรก จะทำอย่างไรดีคะ และการประคบยังสงสัยว่าควรประคบเย็นหรือร้อนดี


  04-08-2017 15:37:51

  สวัสดีครับ

  อาการที่อุ้งเท้าดีขึ้นมากแล้ว แสดงว่าอาการอักเสบเริ่มลดลง ดังนั้นสามารถประคบอุ่นเพื่อช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดและคลายกล้ามเนื้อได้ครับผม แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้งานของเท้าครับ

  ขอบพระคุณครับ

  นพ.พนธกร

 • Q นิ้วชี้ข้อบนขวามีการคดงอ เล็บหยักผิดรูป มีตุ่มพองใสขึ้นเหนือเล็บ
  22-07-2017 15:31:54

  นิ้วชี้ข้อบนขวามีการคดงอ เล็บหยักผิดรูป มีตุ่มพองใสขึ้นเหนือเล็บ ประมาณปีหนึ่งที่มีการคดงอของข้อบนนิ้วชี้ขวา เล็บมีรอยหยัก ด้านบนของเล็บมีตุ่มพองใส มีการเจ็บเล็กน้อย แต่ทำให้รำคาน และนิ้วผิดรูป ดูไม่ปกติ


  27-11-2017 14:40:05

  สวัสดีครับ

  อาการต่างๆเหล่านี้ การที่มีเล็บผิดรูป ร่วมกับตุ่มพองใส ผมแนะนำให้ทำการ x-ray ดูลักษณะของกระดูกด้วยครับว่า มีความผิดปกติอะไรไหมครับ จะสามารถช่วยในการวินิจฉัยและรักษาต่อไปครับ

 • Q ปวดสลักเพชร
  20-07-2017 21:51:37

  ดิฉันมีอาการปวดเสียวช่วงกลางบั้นท้ายข้างขวา อาการจะเป็นตอนนอนแล้วลุกขึ้น บางครั้งลุกไม่ได้ต้องค่อยขยับตัวขึ้น เป็นมาประมาณเดือนกว่า มีผู้ใหญ่บอกว่าเป็นอาการปวดสลักเพชร อยากทราบว่าเบื้องต้นดิฉันต้องรักษาตัวอย่างไร หรือต้องไปพบแพทย์โดยตรง รบกวนขอคำปรึกษาด้วยนะคะ / ขอบคุณมากค่ะ


  21-07-2017 02:22:44

  สวัสดีครับ

  การปวดสลักเพชรก็สามารถเป็นหนึ่งในการวินิจฉัยได้ครับ ซึ่งการปวดตรงกระเบนเหน็บหรือตรงสลักเพชรนั้นสามารถรักษาได้ด้วยการทานยาลดอาการอักเสบ และการทำกายภาพบำบัดซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆครับ 

  แต่อย่างไรก็ตามการปวดตรงด้านบั้นท้าย โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอริยาบทนั้น เป็นได้จากหลายสาเหตุครับ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะข้อสะโพกเสื่อม กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ถ้าอยากทราบสาเหตุจริงๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและทำการเอกซเรย์ครับ


  ขอบพระคุณครับ

  นพ.พนธกร

 • Q อาการhallux valgus
  18-07-2017 13:37:49

  คุณพ่ออายุ 67 ปีมีอาการhallux valgus ที่เท้าขวา อาการตอนนี้คือนิ้วโป้งเอนไปทางขวา นิ้วชี้และนิ้วกลางเกยขึ้นมาอยู่บนนิ้วโป้ง นิ้วนางเริ่มเอนมาทางนิ้วโป้ง เคยไปพบคุณหมอตอนที่อาการยังไม่เป็นมากเท่านี้ (มีอาการนิ้วโป้งเอียงไปทางขวา นิ้วชี้เกยขึ้นมาบนนิ้วโป้ง) คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัด แต่คุณพ่อไม่ยอมผ่าโดยให้เหตุผลว่าใช้เวลาพักรักษาตัวนาน และไม่ยอมไปพบคุณหมออีก จากอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ทำให้คุณพ่อมีปัญหาในการเดินคือบางครั้งเดินเหมือนจะเซและเวลาใส่รองเท้าหุ้มส้น(ใส่แค่วันอาทิตย์) นิ้วที่เกยขึ้นมาเสียดสีกับรองเท้าทำให้เป็นแผล แม้จะใส่ถุงเท้าและรองเท้าที่ทำจากผ้าแล้วก็ตาม อยากสอบถามว่าถ้าหากคุณพ่อไม่ผ่าตัดอาการของโรคจะเป็นมากกว่านี้อีกหรือไม่ และมีวิธีชะลออาการหรือไม่คะ กังวลว่าอนาคตคุณพ่อจะมีปัญหากับการเดินค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ


  21-07-2017 02:27:40

  สวัสดีครับ

  อาการเป็น hallux valgus อย่างกรณีของคุณพ่อที่มีนิ้วเกยกันแล้วนั้น การรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับ เนื่องจากมีการผิดรูปค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้นผมคิดว่า การรักษาด้วยการผ่าตัดน่าจะเป็นแนวทางการรักษาที่ได้ผลดีกว่าครับ หากไม่ผ่าตัดก็สามารถใช้วิธีการปรับเปลี่ยนรองเท้าเพื่อลดการเสียดสีเวลาเดินลงได้ครับ ส่วนการดำเนินของโรคนั้นก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ได้จะแย่ลงรวดเร็วนักครับ

  ขอบพระคุณครับ

  นพ.พนธกร

Loading ...
Success